Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Πειθώ ,τρόποι πειθούς,debate


Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της κριτικής σκέψης είναι η πειθώ..Η πειθώ,οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πείσουμε κάποιον για την ορθότητα των αποψεών μας ,είναι σημαντικά μέρη της εκπαίδευσης των παιδιών και δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε στο Δημοτικό.
'Ηδη στην ηλικία των 11 τα παιδιά χρησιμοποιούν τρόπους και μέσα για να πείσουν κάποιον να παίξει μαζί τους ή επιχειρήματα για να πετύχουν το στόχο τους   αλλά αυτό γίνεται σαν απλή διεργασία χωρίς γνωστικό υπόβαθρο..Αν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μικρή επιφανειακή γνώση  και διαμορφώσουμε μια διδασκαλία αντιστοιχη της ηλικίας των παιδιών μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω ,δηλαδή όχι μόνο να τη χρησιμοποιούν αλλά και να ανακαλύπτουν και με ποιο τρόπο ο άλλος μπορεί να τα πείσει..Η παρακάτω παρουσίαση είναι απλά πρακτικές με τις οποίες δίδαξα την πειθώ στους μαθητές και που πιστεύω να φανεί χρήσιμος οδηγός σε όλους όσους θελήσουν να ασχοληθούν.

Μηρτσέκη Βασιλική


Για τα debate χρησιμοποιούμε την πειθώ..Αν και έχει γίνει πριν 2 μήνες αναφορά στο πως διεξάγουμε debate αυτή τη φορά τα βάζω μαζί για διευκόλυνση..

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ -ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ


Μερικές φορές η συνεργασία μεταξύ των γονέων και του σχολείου αμφισβητείται. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο δάσκαλος ανησυχεί για το μαθητή και οι γονείς δυσκολεύονται να σχετιστούν  με τον δάσκαλο ή να δεχτούν  τις γνώσεις του.

Αποτρέψτε προβλήματα
Ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί μια δύσκολη συνεργασία μεταξύ σπιτιού και σχολείου είναι να υπάρχει μια καλή σχέση συνεργασίας με όλους τους γονείς. Αν έχετε δημιουργήσει μια καλή σχέση , οι πιθανότητες είναι μικρές όσον αφορά στο να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα. Βασικό όμως είναι τα μέρη (γονείς και δάσκαλοι) να συνεργάζονται σε   δύσκολα θέματα.
Όταν οι γονείς αισθάνονται πως οι εκπαιδευτικοί είναι δεκτικοί απέναντί τους (όχι υποτακτικοί )  με σεβασμό για την προσωπικότητά τους,όταν δείχνουν  ότι ενδιαφέρονται για να ακούν τους γονείς και παρουσιάζουν μια θετική στάση απέναντί τους, οι περισσότεροι γονείς τότε συνεργάζονται πιο εύκολα. (Pate & Andrews, 2006).Επιπλέον, φαίνεται να είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο δάσκαλος είναι διατεθειμένος να προσφέρει κάτι επιπλέον όταν είναι απαραίτητο για την αντιμετώπση ενός κινδύνου που αφορά το παιδί .Η αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων, εφόσον και τα δύο μέρη έχουν τη θέση τους -και αυτό έχει διευκρινιστεί από την αρχή - θα προωθήσει τη διαφάνεια στις ενέργειες των δύο μερών ,και τη συνεργασία.

Γονείς που αντιδρούν
Όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, οι περισσότεροι γονείς είναι ευάλωτοι στη συνάντηση με το δάσκαλο ή άλλους επαγγελματίες. Μερικοί γονείς είναι πιο ευάλωτοι από άλλους, και δεν θα προχωρήσουν στη συνάντηση μαζί τους   καθώς είτε  δεν ξέρουν τι είναι αυτό που δημιουργεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους και κρατούν αμυντική στάση (από ντροπή ή από θυμό ή γιατί οι προσδοκίες τους σχετικά με το παιδί τους ματαιώνονται και δεν είναι έτοιμοι ή δεν ξέρουν να τις αντιμετωπίσουν)είτε γιατί δεν θέλουν ,παρόλο που βλέπουν το πρόβλημα ,να το παραδεχτούν μπροστά σε κάποιον τρίτο ακόμα και αν είναι ο δάσκαλος των παιδιών τους καθώς θεωρούν ότι μπορούν μόνοι τους να διορθώσουν το «πρόβλημα»και δεν θέλουν κανένας να τους το επισημαίνει. Μιλώντας σε κάποιον είναι από μόνο του ένα ευαίσθητο θέμα, ειδικά αν πρόκειται για θέματα δυσκολιών του παιδιού τους και αυτό το ξέρουν καλά...Οταν ο δάσκαλος καλεί ένα γονέα σε συνάντηση αυτή  πρέπει να υλοποιηθεί με υψηλό βαθμό ευαισθησίας και σεβασμού. Σε αντίθετη περίπτωση oι γονείς εύκολα θα κρατήσουν αμυντική στάση  η οποία μπορεί να προκαλέσει ισχυρές συναισθηματικές αντιδράσεις (μεταξύ δασκάλου και γονέα). Αν ο δάσκαλος γνωρίζει τη γενική στάση που κρατούν οι γονείς σε ζητήματα  που περιστρέφονται γύρω από την ανησυχία τους για το παιδί, μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο του ώστε  να διευκολύνει αυτό το είδος της ενημέρωσης και της συνεργασίας... Μερικοί γονείς όταν είναι ευάλωτοι το δείχνουν αυτό με το να είναι λυπημένοι  ή σιωπηλοί κατά την επικοινωνία  αλλά άλλοι μπορεί να είναι θυμωμένοι και  να προχωρήσουν σε κακή  κριτική του δασκάλου και του σχολείου (παρόλο που δεν έχουν σκοπό ή πρόθεση ο εκπαιδευτικός και το σχολείο να βλάψουν κανένα αλλά αντίθετα θέλουν  να βοηθήσουν ένα νέο παιδί να εντοπίσει και να διορθώσει μια λάθος συμπεριφορά(.. Με το να είναι προετοιμασμένοι   λοιπόν οι δάσκαλοι πως οι γονείς μπορούν να κρατήσουν αυτές τις στάσεις και γνωρίζοντας ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν από τη μεριά των γονέων  αυτό το είδος των συναισθηματικών αντιδράσεων, πρέπει να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για το τι μπορεί κανείς να πει και να κάνει τη δεδομένη στιγμή.΄Έτσι ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην  αντίδραση των γονέων με τον κατάλληλο τρόπο και να προωθήσει το διάλογο με τους γονείς και μαζί  να επικεντρωθούν στο  τι ο μαθητής χρειάζεται  όσον αφορά τη βοήθεια και την  υποστήριξη του  τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι με στόχο την εξάλειψη της προβληματικής κατάστασης.

Λογική η διαφωνία
Πολλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν  στη συνεργασία με τους γονείς γιατί οι γονείς  δεν συμφωνούν μαζί τους για το ότι ο δάσκαλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με έναν μαθητή. Ολο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί μεταφέρουν τόσο στους σχολικούς συμβούλους τους  όσο και στις ενδοσχολικές συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών  ότι οι γονείς αρνούνται  να δουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά τα παιδιά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ίσως μπορεί να  είναι ένα πλεονέκτημα για το δάσκαλο να γνωρίζει πως η έρευνα εδώ και πολλά χρόνια και από πολλές χώρες ,έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πραγματικά σπάνια συμφωνούν για το   ποιο είναι το πρόβλημα  ενός μαθητής (Achenbach, 1987? Renk & Φαρών, 2004). Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι δεν εμφανίζουν τα ίδια προβλήματα και την ίδια συμπεριφορά. σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια. Ενεργούν συχνά με διαφορετικό τρόπο στο σπίτι και διαφορετικά  στο σχολείο, διότι οι διαφορετικές καταστάσεις που βιώνουν  προκαλούν και  διαφορετική συμπεριφορά. Το σπίτι και το σχολείο  έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες και αυτές θα πρέπει να εκπληρώνουν τα παιδιά, ως εκ τούτου αυτό που γίνεται αντιληπτό ως πρόβλημα σε αυτό το πλαίσιο (σχολείο)δεν γίνεται αντιληπτό με τον ίδιο τρόπο στο άλλο .Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν έχοντας αυτή τη γνώση θα πρέπει να εξηγήσουν στους γονείς ότι το παιδί ζει σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και αυτό σημαίνει και διαφορετική συμπεριφορά Με την αποδοχή  αυτής της συνειδητοποίησης των διαφορετικών πλαισίων δράσης του παιδιού  από τους γονείς (που πράγματι θέλουν χρόνο πολλές φορές να το κατανοήσουν και ο δάσκαλος πρέπει να τους τον δώσει χωρίς να χάσει την επαφή του μαζί τους αλλά διακριτικά να ενημερώνει για το πρόβλημα του παιδιού )μπορούν δίνοντας στοιχεία ο ένας στον άλλο  να καταλήξουν σε μια ολιστική εικόνα του παιδιού.

Συνάντηση με συγκρούσεις

Πολλοί εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να συνεργαστούν  με τους γονείς, ειδικά αν οι γονείς είναι θυμωμένοι.
 Όταν εργάζονται από κοινού για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών, είναι φυσικό πως  δεν θα  συμφωνούν πάντοτε για τα πάντα. Για την αντιμετώπιση των διαφωνιών και των συγκρούσεων ένα μέρος του καθενός  πρέπει να συνεργαστεί στενά με τον άλλο. Οι συγκρούσεις όμως  μπορούν  να θεωρηθούν  ως έκφραση της δέσμευσης και των δύο μερών (γονέων και εκπαιδευτικών) για τη στήριξη της  εκπαίδευσης και μάθησης των μαθητών  καθώς και την ανάπτυξη τους(Nordahl, 2007).Μερικές φορές η σύγκρουση λοιπόν είναι μια αναπόφευκτη έκφραση αυτής της συμφωνίας αν και είναι περίπλοκη. 
Τι γίνεται αν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα.
Πρώτα από όλα  είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί υπάρχει γονική διαφωνία και γιατί οι αντιδρούν έτσι οι γονείς. Η επαγγελματική και παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού μπορεί να βοηθήσει για  να ηρεμήσει την κατάσταση .Πώς? Είναι σημαντικό  ο δάσκαλος να  δείχνει ότι αναγνωρίζει τα συναισθήματα που έχουν οι γονείς. Αυτό μπορεί να προωθήσει την εμπιστοσύνη των γονέων και τελικά να τους βοηθήσει να ηρεμήσουν και να ακούσουν όσα έχει να πει ο δάσκαλος.. Συχνά υπάρχει  επίλυση των συγκρούσεων με το να  αναγνωρίζουν και τα δύο μέρη  το δικαίωμα να διαφωνούν, και αυτό βοηθάει ώστε να βρει κανείς περαιτέρω στρατηγικές επίλυσης της σύγκρουσης  υπό το φως της εν λόγω διαφωνίας.


 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.. αιτία μιας σύγκρουσης ανάμεσα σε έναν δάσκαλο και ένα γονέα είναι ότι οι γονείς  δεν στηρίζουν ένα μέτρο του σχολείου παρά το ότι αισθάνονται ότι το παιδί έχει προβλήματα. Πιστεύουν ότι αυτοί μόνο έχουν το δικαίωμα να επιβάλλον ένα μέτρο το οποίο θα «συμμορφώσει»το παιδί τους και θεωρούν προσβλητικό το μέτρο και αντιπαιδαγωγικό επειδή επιβάλλεται από το δάσκαλο.
Σε αυτή τη σύγκρουση αυτός που είναι αρμόδιος να λύσει τα ζήτημα είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός . Στη αρχή  θα πρέπει να βρει έναν χώρο όπου ο γονέας θα ναι πιο ήρεμος και θα νιώθει πιο ασφαλής (πχ να μην είναι παρουσία 10 εκπαιδευτικών στο γραφείο.Ο γονέας νιώθει ευάλωτος και θα προσπαθήσει να επιβληθεί με όποιον τρόπο μπορεί) Κατόπιν και  είναι εξίσου σημαντικό για να ηρεμήσει η κατάσταση,ο εκπαιδευτικός αφού δώσει το χρόνο στο γονέα να ηρεμήσει ,να ακούσει  τι έχει να του πει ο γονέας .Αμέσως μετά θα του εξηγήσει ο ίδιος τι  έγινε. Θα πρέπει να εξηγήσει στο γονέα ότι στο  διαφορετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο μαθητής( και που είναι το σχολείο )υπάρχουν κανόνες και νόρμες που πρέπει να ακολουθεί το παιδί και αρμόδιοι είναι το σχολείο και ο ίδιος για την τήρησή τους αλλά δεν έχει καμία αντίρρηση να ακούσει τις λύσεις  του ίδιου του γονέα που θα πρέπει όμως να εναρμονίζονται με το πλαίσιο που διέπει τη σχολική κοινότητα.. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα και για τις δύο μεριές.Σε περίπτωση πάλι που ο γονέας επιμένει  στη δική του άποψη (καθώς υπάρχουν άνθρωποι με υπερτονισμένο «εγώ»)το εκπαιδευτικός ζητά  άμεσα από τον διευθυντή του σχολείου να μεσολαβήσει ως ανώτερο στέλεχος εκπαίδευσης και να διευθετησει το ζήτημα. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούν οι λύσεις  στο μέλλον και στο τι θα κερδίσει το παιδί καθώς και στις μελλοντικές πιθανές συμπεριφορές που θα προκύψουν με το μέτρο  και όχι να παραμείνουν  στην περιγραφή του προβλήματος.


Πως να αποφύγετε τις συγκρούσεις.     
Αν κάποιος είναι προετοιμασμένος ότι μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις, και έχει μερικές στρατηγικές για το πώς να ανταποκριθεί σε αυτές, θα αποφύγει τα χειρότερα.  Πάρα πολύ μεγάλη έμφαση πρέπει να δίνεται πάνω από όλα   στη συναίνεση και τη συνεργασία. Αυτό θα γίνει  αν διευκρινιστεί από την αρχή  και σε ήρεμο κλίμα και τόνο ότι όλα όσα θα ειπωθούν από τον εκπαιδευτικό είναι για το καλό και μόνο του μαθητή .Αν από φόβο, γιατί δεν θέλουμε μια πιθανή σύγκρουση με το γονέα ,κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε κάτι που αφορά το παιδί ,οδηγούμαστε σε αποφυγή ανάληψης των ευθυνών που βαραίνουν τόσο το γονέα όσο και το δάσκαλο, κάτι που θα έχει  βεβαιωμένα μελλοντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παιδί  τόσο σε επίπεδο συμπεριφοράς όσο  και στάσης απέναντι στη ζωή. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν οι περιττές συγκρούσεις είναι να δοθεί έμφαση στη δημιουργία  μια σχέσης με όλους τους γονείς αρχικά και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους..Αυτό μπορει να επιτευχθεί αν από την αρχή της χρονιάς που θα αναλάβετε μια τάξη ακολουθήσετε μικρά και σταθερά βήματα.. Καλέστε τους γονείς  σε μια πρώτη συνάντηση χωρίς να αναφερθείτε στο τι περιμένετε από αυτούς  όσον αφορά το μαθησιακό κομμάτι των παιδιών και φυσικά δεν θα αναφερθείτε στον προγραμματισμό της ύλης..Δεν τους ενδιαφέρει αυτό άμεσα. ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ το γονέα, είναι να γνωρίσει ποιος είναι ο δάσκαλος του παιδιού του και αυτό θα το κάνετε μέσα σε μια γενική συζήτηση. Ορίστε λοιπόν «μέρα πρώτης γνωριμίας».Εκείνη τη μέρα εξηγήστε  τους ποιος’α είστε εσείς,, πώς εργάζεστε ,τι προσέχετε, που δίνετε βάση, τι σας ενδιαφέρει,  και ανοίξτε ένα εύκολο θέμα συζήτησης που αφορά την ανάπτυξη του παιδιού και που σε γενικές γραμμές οι γονείς έχουν άμεση σχέση όπως «παιδί και παιχνίδι» .Στο τέλος και πριν κλείσει η συνάντησή σας αλλά και οι επόμενες αφήνετε μια πόρτα ανοιχτή για συνεργασία όποτε το θελήσουν οι γονείς και ζητήστε το ίδιο να κάνουν και αυτοί  .Επίσης ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε σαν εκπαιδευτικοί είναι στην πρώτη συνάντηση να ζητάμε να μας πουν ιδιαιτερότητες των παιδιών τους.Μα δεν σας ξέρουν. Πόσο εύκολο είναι αλήθεια , εσείς, από την πρώτη μέρα ,την πρώτη φορά, να εμπιστευτείτε έναν ξένο;Πως λοιπόν το περιμένετε από τους γονείς. Αν  θέλετε κάτι τέτοιο ορίστε μια μέρα μέσα στην επομένη βδομάδα και ενημερώστε τους  πως θα περιμένετε να μιλήσετε εάν  και εφόσον το επιθυμούν και ότι είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε για το καλό του παιδιού.Εάν έχετε μια καλή σχέση ως βάση, θα μιλάτε πιο εύκολα  και για δύσκολα θέματα.
Όταν προκύπτουν συγκρούσεις, ο δάσκαλος και το σχολείο είναι που έχουν την κύρια ευθύνη να προσπαθήσουν να επιλύσουν την κατάσταση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να αναλύσουν την κατάσταση με σκοπό να καταλάβουν οι γονείς  τι έχει συμβεί και πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Ωστόσο, δεν πρέπει βιαστούν να δώσουν μια λύση
Κανείς δεν λέει ότι η συνεργασία σχολείου και γονέων είναι εύκολη ,.Μπορούμε όμως να βρούμε μια βάση.Και αυτό είναι προς το συμφέρον των μαθητών μας –παιδιών τους

Μηρτσέκη Βασιλική.
Εμπέδωση Ιστορίας βασισμένη στη βιωματική μάθηση.(προσωπική εμπειρία)

Το δοκίμασα για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες. Βασίζεται στη μίμηση προτύπου και στη βιωματική μάθηση.
Δεν ήξερα αν θα δουλέψει και όμως λειτούργησε με ελάχιστα λάθη περισσότερο ως προς την ετοιμότητα της αντίδρασης των παιδιών.Βέβαια χρειάστηκε περισσότερη ώρα από όση είχαμε στη διάθεσή μας μα πάντα βάζω στο πρόγραμμα το μάθημα της Ιστορίας να συνεχίζεται από το  το γνωστικό αντικείμενο της Κ.Π.Α γιατί για μένα αυτά τα 2 μαθήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι και το ένα περικλείει το άλλο.
Επισήμανση.Τα παιδιά δεν ήταν προετοιμασμένα και αυτό ήταν η διαφορά με τις προηγούμενες φορές.Ούτε ήθελα να τα προετοιμάσω. Ήθελα να δω την ταχύτητα αντίληψης,τα αντανακλαστικά ,τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουν δίνοντάς τους ελάχιστα στοιχεία και το λεξιλόγιό τους.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μπαίνοντας στην τάξη τους ανέφερα ότι  θα κάναμε αναπαράσταση των κεφαλαίων από την ίδρυση της Φιλικής εταιρίας μέχρι την επανάσταση στη Μακεδονία.Φυσικά και απόρησαν και άρχισαν τις ερωτήσεις και εγώ έδινα τις διευκρινίσεις
Μετά δόθηκαν οι ρόλοι-ήρωες.
Το σύστημα θα λειτουργούσε ως εξής.
Εγώ θα μουν ο αφηγητής.Αυτοί θα πρεπε να ακούν προσεκτικά την αφήγησή μου και με το που θα άκουγαν το όνομα του ήρωα που αντιπροσώπευαν θα πρεπε να σηκωθούν να σκεφτούν τα λόγια τους και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Φυσικά δεν είχαν χρόνο να προετοιμαστούν σε καθορισμένες ατάκες γιατί δεν είχαν την απάντηση του άλλου ήρωα ή την ερώτησή του..Ηθελα καθαρά αυτοσχεδιασμό..
Πχ ο Μέτερνιχ έπρεπε να πείσει με επιχειρήματα για τον λόγο που θα πρεπε να καταδικάσουν τις επαναστάσεις κλπ..ή Να αυτοσχεδιάσει ο μαθητής Αθανάσιος Διάκος την απάντησή του απέναντι στον Ομέρ Βρυώνη.
 Ετσι και έγινε.Εγώ ήμουν η αφηγήτρια και τα παιδιά αντιδρούσαν και έπρατταν ανάλογα με το τι έλεγε η ιστορία.
Εμοιαζε με θεατρική παραγωγή που γίνεται στην τάξη.
Κατά τρόπο περίεργο τα παιδιά μεταφέρονταν όντως στη στιγμή και αυτό που με έκανε να χαμογελάω είναι ότι προσπαθούσαν να αλλάξουν την ..ιστορία.Πχ την ώρα που ο Ομέρ Βρυώνης μιλούσε στον Διάκο μαθητής ψιθύρισε σε κάποιον που ήταν- υποτίθεται-  πολεμιστής."Τι τον κοιτάτε ?Σκοτώστε τον Ομέρ να γλιτωσει ο Διάκος"
Η αναπαράσταση των μαθημάτων τελικά  άφησε στα παιδιά πολλά .Μα εκείνο που ήταν ακομα πιο εποικοδομητικό ήταν οι ερωτήσεις τους μετά καθώς και οι διαπιστώσεις τους
ΠΧ."ο Μέτερνιχ τελικά ήθελε να διαφυλάξει το διοικητικό σύστημα της περιόδου εκείνης" " Οι μεγαλες δυνάμεις απο τη μια ήθελαν από την άλλη δεν ήθελαν και αυτό ήταν γιατί κοιτουσαν το συμφέρον που είχαν" ".Οι Οθωμανοί δεν πίστευαν ότι οι Χριστιανοί είχαν τη δύναμη να τους αντισταθούν" ή μου έκαναν ερωτήσεις του τύπου " από που αντλούσαν τη δύναμή τους οι ήρωές μας? " "Πως οργανώθηκε η Φιλική Εταιρεία" κλπ (ειπώθηκαν πολλά μα αναφέρω μόνο μερικες ενδεικτικές διαπιστώσεις ή ερωτήσεις τους)

Στο τέλος  όλα όσα "εζησαν" αναφέρθηκαν από τους μαθητές μου  σε ένα ενιαίο κείμενο που κλήθηκαν να το καταγράψουν.

Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε ακόμα και στην ιστορία της Δ τάξης όπου τα μαθήματα ενδείκνυνται για κάτι τέτοιο.
Εκείνο που κερδίζει ένας μαθητής με αυτόν τον τρόπο είναι η ενσυναίσθηση.ΤΟ να μπαίνει στην εποχή ,στο μυαλό ,στον τρόπο που σκέφτεται ο ήρωάς του και λειτουργεί και κατανοεί το γιατί πιο έυκολα από ότι αν του κάναμε απλά μια αναφορά εμείς.Εξάλλου  ένα από τα ζητούμενα της εκπαίδευσης των μαθητών μας δεν είναι η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ? Δοκιμάστε το λοιπόν.


Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας στη νηπιακή ηλικία.

 
 Tη  λέξη «δημιουργικότητα την  έχουμε συνδέσει  συχνά με το καλλιτεχνικό, τεχνικό και επιστημονικό , αλλά είναι επίσης σχετική και  με την ικανότητα του ατόμου να βιώσει τον εαυτό του  και το περιβάλλον του. Στη Δημιουργικότητα ανήκουν επίσης σημαντικές  εκπαιδευτικές  έννοιες όπως η επίλυση προβλημάτων, η σκέψη και τα κίνητρα.
  Στην εκπαιδευτική φιλοσοφία βάση των  στοιχεία του  Reggio Emilia   τα παιδιά έχουν 100 γλώσσες ή τρόπους για να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αυτό το  εκφραστικό μεγαλείο είναι επειδή χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις τους, τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Αυτές τις  ικανότητες είναι κάτι που όλα τα παιδιά δαθέτουν και πρέπει να τις εξασκήσουν
   Για να δημιουργήσει και να εργαστεί πολύ περισσότερο  δημιουργικά  ένα παιδί πρέπει να κάνει -όσο του επιτρέπει το πρόγραμμά του -ένα διάλειμμα από τα θεωρητικά μαθήματα. Η δημιουργική ανάπτυξη είναι  απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία. Στο μέλλον, χρειαζόμαστε  δημιουργικούς ανθρώπους που τους αρέσει και έχουν την ικανότητα να λύσουν διάφορα  τα προβλήματα. Για να έχουμε τέτοιους ανθρώπους σημαντικό είναι η μάθηση  να είναι ευχάριστη και ενθαρρυντική και το στάδιο από το  οποίο μπορεί να ξεκινήσει  αυτό είναι το νηπιαγωγείο.
Η Δημιουργική μάθηση επιτρέπει στα παιδιά
 •       Να εμπλακούν περισσότερο,
 •       δίνει διέξοδο για τα συναισθήματά τους,
 •       νικά  την παιδική συστολή,
 •       βοηθά τα παιδιά να προβληματιστούν σχετικά με τον εαυτό τους και τους άλλους,
 •       αισθάνονται πως μπορούν να πετύχουν  κάτι
 •       αποδίδουν καλύτερα.

     

                Για να δημιουργήσει ένα παιδί   σημασία έχει η επικοινωνία 

Η επικοινωνία και η  γλωσσική ανάπτυξη συμβαίνει σε αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Στον κόσμο των παιδιών συμβαίνει μέσα από το παιχνίδι καθώς  δημιουργούν πράγματα . Όταν δημιουργούν, δείχνουν  πώς αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. μαθαίνουν να κατανοούν τον εαυτό τους  και ταυτόχρονα να αυξάνουν το λεξιλόγιό τους και την ικανότητά τους να εκφραστούν.
Μαζί με άλλα παιδιά και τους δασκάλους, μαθαίνουν να ακούν, να αποτυπώνουν και   να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις .Συνδυάζοντας όλα αυτά  αναπτύσσουν την περιέργεια και την επιθυμία να μάθουν, καθώς και  τη συναισθηματική τους και την κοινωνική τους ικανότητα  που είναι η βάση για τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.
Για να λάβει χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ της γλώσσας,  των κινητικων  δεξιοτήτων  και των  αισθήσεων   από την νηπιακή ηλικία.

Δ   εξιότητες και κινητική μάθηση
Όλα ξεκινούν με τις μεγάλες κινήσεις που κάνει ένα  μωρό. Ένα περίεργο παιδί αγγίζει πολύ τα αντικείμενα γύρω του και έρχεται σε επαφή με όλα. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί παίρνει πολλές συναισθηματικές εμπειρίες. Όταν του εξηγούμε   λοιπόν τι κάνει ακούει λέξεις ,βλεπει το αντικείμενο  και αυτό επηρεάζει και  την ανάπτυξη της γλώσσας. Όλα αυτά που αναπτύσσει  δηλαδή οι λεπτές κινητικές δεξιότητες οι μικρές κινήσεις και οι εμπειρίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού και πρέπει να του δίνουμε περισσότερες -καθημερινά- ευκαιρίες να το κάνει

Γραφή
Είναι δύσκολο να μάθουν να γράφουν, αλλά αυτό είναι μια  απαραίτητη δεξιότητα που πρέπει να έχουν για να λειτουργήσουν στην κοινωνία. Ένα παιδί με φτωχή   λεπτή  κινητική δεξιότητα  στα χέρια του, θα πρέπει να επικεντρωθεί πολύ στο να σχηματίζει  γράμματα  και ακόμα περισσότερο να συντονίζεται .Σχετικά με το χέρι  οι κινητικές δεξιότητες που  δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, επηρεάζουν  τη σχολική εργασία. Και τότε δεν είναι πλέον απλώς θέμα εξάσκησης στο γράψιμο, αλλά να δημιουργήσει ξανά από την αρχή  τις κατάλληλες συνθήκες για αυτό  μέσω της άσκησης κινητικών δεξιοτήτων.

Πως αναπτύσσονται οι κινητικές δεξιότητες 
   Σίγουρα δεν θα δώσετε σε ένα παιδί   να  κάνει  πχ ξυλουργικές εργασίες, καθώς οι δραστηριότητες αυτές θέτουν υψηλές απαιτήσεις αντοχής χέρι κινητική λειτουργία, συντονισμό χέρι-ματιών και των μυών.
  Μπορείτε όμως να το βοηθήσετε δίνοντάς του απτικά ερεθίσματα μέσα από το παιχνίδι δημιουργώντας  με διάφορα υλικά όπως άμμο, πηλό και χρώμα κλπ.Έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της ικανότητας του χεριού  να εργαστεί με τη σωστή πίεση και με ακρίβεια η οποία έρχεται με την εξάσκηση..Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα παιδί παίζοντας  παιχνίδια  με τα δάχτυλά  Για να το  κάνετε αυτό  πχ χρησιμοποιήστε  πηλό ή πλαστελίνη δημιουργήστε λουλούδια με τον αντίχειρα, μετά με το δείκτη σχεδιάστε το έδαφος που είναι το λουλούδι  με τον παράμεσο και τον αντίχειρα να προσπαθήσει να πιάσει κάτι με το μικρό να κάνει σχήματα στον αέρα κλπ(οι δραστηριότητες μπορούν να εναλλάσσονται συνεχώς)Μπορούν  να ράβουν, να χτίζουν, να χαράζουν ή να παίξουν με πηλό, άμμο, νερό και ζύμη. .Βοηθά να τους δίνουμε  διαφορετικά χρώματα, σχήματα, μεγέθη και υλικά

Παιζοντας επίσης ένα παιδί μπορεί να μάθει και μαθηματικά..Όταν δημιουργούμε, για παράδειγμα  με πηλό, μπορούμε να μάθουμε ταυτόχρονα στο παιδί  πολλές διαφορετικές μαθηματικές έννοιες. Χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές αισθήσεις τους   μπορούμε να δημιουργήσουμε  μέρη και σύνολα,  να ξεχωρίσουμε και να δημιουργήσουμε  μικρά και μεγάλα αντικείμενα ή , βαριά και ελαφριά. Μπορούμε επίσης να συζητήσουμε και να κάνουμε κατανοητό έννοιες όπως ορθογώνιο, τετράγωνο, κύκλος, σφαίρα και κύβος. Και όταν έχει κατανοήσει όλα αυτά , μπορούμε  σιγά σιγά να του εξηγήσουμε την αφαίρεση, την πρόσθεση το μηκος ,τη  μάζα, τον όγκο..

Γονείς  εκείνο που πρέπει να εξασφαλίσετε στα παιδιά σας είναι  να τους δίνετε όσο πιο πολλά ερεθίσματα μπορείτε και περισσότερες εμπειρίες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις τους. Αναπτύξτε τους την περιέργεια για τον κόσμο και ωθήστε τα να βρίσκουν λύσεις   ακόμα και στα ερωτήματά τους με όσα μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τη μνήμη και τη γνώση που ήδη έχουν.Οδηγήστε τα στη δημιουργικότητα παρέχοντάς τους όλα όσα χρειάζονται για να έχετε ένα παιδί που θα μπορεί αργότερα να γίνει δημιουργικός και σκεπτόμενος ενήλικας.

Μηρτσέκη Βασιλική

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Πολλές φορές αναγκαζόμαστε είτε  εξαιτίας μιας παιδικής αρρώστιας ,είτε εξαιτίας μιας μέρας με άσχημο καιρό ακόμα και εξαιτίας ενός απροσδόκητου ραντεβού να πρέπει να αφήσουμε ένα παιδί μόνο στο σπίτι.

   Είναι φυσικό για τους γονείς να είναι λίγο ανήσυχοι  αφήνοντας τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αλλά μπορείτε να νιώσετε έτοιμοι και σίγουροι με κάποιο σχεδιασμό και μια-δυο δοκιμές για το πως αυτό μπορεί να γίνει..  Το να μείνει ένα παιδί μόνο ,αν το χειριστείτε καλά ,μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία για το παιδί σας καθώς θα το βοηθήσετε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να νιώσει μια αίσθηση ελευθερίας.
  Σε γενικές γραμμές, δεν είναι μια καλή ιδέα να αφήνετε βέβαια τα παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών στο σπίτι μόνα τους . Κάθε παιδί είναι διαφορετικό σίγουρα , αλλά σε αυτή την ηλικία, τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν την ωριμότητα και τις δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σίγουρα  δεν μπορείτε να αφήσετε ένα 4χρονο ή και 8χρονο παιδί, αλλά δεν είναι ανάγκη να σκέφτεστε και να ανησυχείτε(υπερβολικά τουλάχιστον) για έναν 14χρονο έφηβο.
 Τί γίνεται λοιπόν με με τα παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας αν είναι έκτακτη ανάγκη να φύγετε?Ειναι πραγματικά δύσκολο αυτό αλλά μπορεί να γίνει ,όπως ανέφερα,αν το κάνετε προσεκτικά και φυσικά αν έχετε παιδί πάνω από 9 ετών.,
   Πρώτα από όλα όμως  να μάθετε πως νιώθει το παιδί σας στην ιδέα να το αφήσετε κάποια στιγμή μόνο του.Πολλές φορές παρόλο που τα παιδιά λένε πως δεν έχουν θέμα αυτό προκύπτει με το να κλείσετε την πόρτα πίσω σας..Τότε ξεκινούν οι κλήσεις στο κινητό .Το παιδί δεν μπορεί να ησυχάσει αλλα δυστυχώς ούτε και εσείς.. Αν το παιδί δεν μπορεί μην το τολμήσετε..ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ
ΤΙ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ  όμως αν πάρετε θετική απάντηση του τύπου "Γιούχου..Ναι μπορώ σίγουρα!!!" ?
    Πρώτα από όλα προέχει η ασφάλεια του παιδιού σας..Σκεφτείτε την περιοχή όπου ζείτε. Υπάρχουν γείτονες γύρω από το σπίτι σας που γνωρίζετε καλά και που εμπιστεύεστε για να βοηθήσει το παιδί σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή είναι ως επί το πλείστον ξένοι? Ζείτε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο ή  μήπως είναι μια ήσυχη περιοχή?Υπάρχει έντονη εγκληματικότητα στην περιοχή σας ή όχι.Αυτά είναι τα πρώτα που θα πρέπει να δείτε αν παραστεί ανάγκη να φύγετε ξαφνικά.
Αν έχετε απαντήσει αρνητικά στις περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις  καλύτερα να ακυρώσετε το ραντεβού σας ή να μην πάτε όσο σημαντικό και αν είναι αυτό που προέκυψε, τουλάχιστον μέχρι να υπαρχει ασφάλεια για το παιδί.

Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί πώς το παιδί σας χειρίζεται διάφορες καταστάσεις. Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις για να σκεφτείτε.

 • Μήπως το παιδί σας δείχνει ήδη σημάδια της ευθύνης με πράγματα όπως εργασίες, δουλειές του σπιτιού, και ακολουθώντας τις οδηγίες?
 • Πώς το παιδί σας χειρίζεται  απρόσμενες καταστάσεις? Πόσο ήρεμο μένει όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχετε  ή τα έχει προγραμματίσει?
 • Το παιδί σας κατανοεί και ακολουθεί κανόνες?
 • Μπορεί το παιδί σας να καταλάβει και να ακολουθήσει τα μέτρα ασφαλείας?
 • Παίρνει το παιδί σας υπεύθυνες αποφάσεις ?
 • Του έχετε διδάξει  και του έχετε μάθει πως στο τάδε συρτάρι υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης ακόμα και της Αστυνομίας,Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ?
 • Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που κάποιος άγνωστος χτυπήσει το κουδούνι
Αν το παιδί σας σε πολλά που ανέφερα μειονεκτεί χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μείνει μόνο του.Αν πάλι πολλά βλέπετε να τα ακολουθεί τότε ξεκινήστε το πρόγραμμα 'ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΟΣ .Η ΜΟΥ"

Αφού έχετε συζητήσει τα πάντα,αφού το παιδί γνωρίζει όσα προανέφερα και λειτουργεί ψύχραιμα το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε  εικονικές στιγμές έκτακτης ανάγκης.Πχ.κάποιος ξένος χτυπάει  το κουδούνι σας ..Ζητάτε  από το παιδί να πράξει ..Αν δείτε λάθη εντοπίστε τα και ξανασυζητήστε τα.Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε μια παρόμοια κατάσταση όπως μια υποτιθέμενη πυρκαγιά.


Μετά από αυτές τις εικονικές περιπτώσεις πηγαίνετε για λίγα λεπτά στη διπλανή φίλη ή γειτόνισσά σας -αν μένετε σε πολυκατοικία- ή σε μια φίλη απέναντι ή δίπλα από το σπίτι σας -αν μένετε σε μονοκατοικία- έχοντας πει στο παιδί ότι θα είστε δίπλα ή απέναντι αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει όπως τα χετε ιεραρχήσει.
Παραμένατε την πρώτη φορά 10 λεπτά και τις επόμενες για 5 λεπτά παραπάνω από την προηγούμενη φορά και λειτουργήστε με τον ίδιο τρόπο.
Τέλος και ίσως το πιο δύσκολο ,είναι να δημιουργήσετε μια εικονική κατάσταση που θα την ξέρετε μόνο εσείς και όχι το παιδί ..Βάλτε κάποιο γνωστό σας ή φίλο σας  που δεν ξέρει το παιδί να πάει στο σπίτι ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του .Αν δείτε να αντιδρά διαφορετικά από ότι μάθατε τότε το παιδί δεν είναι έτοιμο και πρέπει να επαναλάβετε όλα τα στάδια από την αρχή.
Αν  όμως το παιδί σας αντιδράσει έτσι όπως το διδάξατε ,έχει αποκτήσει πλέον αυτοπεποίθηση και έχει εξοικιωθεί  με όλα   δεν έχετε να φοβάστε τίποτα αν παραμείνει για λίγο μόνο του ..
ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ  ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ να υπάρχει ασφάλεια και να του έχετε διδάξει σωστά τι πρέπει να κάνει.Και αυτό δεν είναι εύκολο μάθημα..Χρειάζεται χρόνο ,τρόπο και φυσικά κανόνες που πέρα από τα αυτονόητα(δεν ανοίγουμε σε ξένους ,δεν μιλάμε στον υπολογιστή και δεν δίνουμε στοιχεία ότι είμαστε μόνοι μας σπίτι ,τα σημαντικά τηλέφωνα είνα μόνο για έκτακτη ανάγκη  κλπ) μπορείτε να θέσετε και άλλους κανόνες ανάλογα με το τι θεωρείτε εσείς σημαντικά και πρέπει να ελέγχει το παιδί.
ΠΟΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ..ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΤΕ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ..
 
Μηρτσέκη Βασιλική
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ!!!!
Το blog μου 'Σχολική Ατζέντα" είναι εκπαιδευτικο-σχολικό blog ..Και όμως με έκπληξη σήμερα εντελώς τυχαία είδα ότι βρίσκεται μέσα στα 12 τοπ Blog της περιοχής της Αλεξάνδρειας Παρόλο που δεν ανεβάζω ειδήσεις,πολιτικά,κοινωνικά θέματα κλπ βρίσκομαι μέσα σε αυτά..ΓΙα μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί δείχνει πως η σελίδα μου έχει ενδιαφέρον ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ και νιώθω πραγματικά πάρα πολύ όμορφα για αυτό..Σας ευχαρστώ για τη θέση που μου δώσατε και υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να κάνω το blog μου ακόμα πιο ενδιαφέρον...
1Alexandreia-gidas.gr
2.Opolitis.gr
3.Alexandriamou.gr
4.Choirs.gr
5Avena.gr
6.Aixminews.blogspot.co.uk
7.Talemeonline.blogspot.nl
8.Trikala-imathias.blogspot.com
9.Valtos-alexandreia.blogspot.com
10.Sinergasia-politon.blogspot.com
11.Epikairotitanews01.blogspot.com
12.Atsidespaidia.blogspot.com

EDMODO..Ένα πρόγραμμα για δασκάλους και όχι μόνο.

Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι το EDMODO θα με βοηθούσε στη δουλειά αλλά και στην επικοινωνία μου με τους μαθητές μου..
Πού μας  χρησιμεύει λοιπόν  το πρόγραμμα αυτό και ο τρόπος που το χρησιμοποιώ εγώ (σαν μέσο για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης) και πώς τα παιδιά..

 ΓΙΑ ΜΕΝΑ
 • Μπορώ να ανεβάζω εργασίες που έχω στο αρχείο μου .
 •  Υλικό που δεν μπορώ να το μοιράσω στα παιδιά(πχ  ppt:) σχετικά με ένα μάθημα,με τη  χρήση της δυνατότητας "upload αρχείου" που δίνει,ανεβάζω το αρχείο μου και το διανέμω σε όλα τα προφίλ των μαθητών μου οπότε έχουν και μια επιπλέον πηγή για το μάθημά τους
 • Βάζω εργασίες στα παιδιά με τη μορφή εργασιών κουίζ κλπ κάτι που τα διασκεδάζει.
 • Κάνω ανατροφοδότηση, καθώς μέσα από τις απαντήσεις τους μπορώ να δω τα κενά που έχουν και έτσι να ξανασχεδιάσω τη διδασκαλία του αντικειμένου
 • Δεν έχει σχέση με την καθημερινή αξιολόγηση αλλά με βοηθάει να εντοπίζω διάφορα κενά στη μάθηση
 • Αναρτώ   η ίδια συνδέσμους για κάποιο μάθημα το οποίο ενισχύει την εκπαιδευτική πράξη και ταυτόχρονα μπορώ να θέσω ερωτήσεις πάνω σε αυτό και να πάρω άμεσες απαντήσεις
 • Έχω τη δυνατότητα να δίνω στα παιδιά διάφορους συνδέσμους που είναι χρήσιμοι για κάποια εργασία .Έτσι περιορίζω το ταξίδι τους στο Internet  και αποφεύγω  την περίπτωση να πέσουν σε περίεργα sites
 • Μου δίνεται η δυνατότητα να τους προσφέρω επιπλέον γνώση με Links από εφημερίδες,εκπαιδευτικά βιβλία,Links   που μπορεί να τα ενδιαφέρουν..Στόχος εδώ καθαρά η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας..
 • Να δίνω sites με ψυχαγωγικό υλικό..Από ταινιούλες και βιντεάκια στο you tube μέχρι παιχνίδια..
 • Μπορώ να επικοινωνήσω άμεσα με οποιονδήποτε μαθητή μου 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
 • Παίρνουν τα κουίζ και τις εργασίες με τη μορφή παιχνιδιού γνώσεων που έχει  όμως και συναγωνισμό καθώς όποιος φτάσει στο τέρμα έχει και την ανάλογη ανταμοιβή(μια φατσούλα,ένα σήμα κλπ φανερό στους υπόλοιπους
 • Είναι πιο χαλαροί καθώς δεν έχει σχέση  με τις επιδόσεις τους στο σχολείο
 • Εντοπίζουν τα ίδια τα παιδιά τα κενά που έχουν και την επόμενη μέρα ρωτάνε ό,τι δεν κατάλαβαν..Όταν γνωρίζουν  τη γνώση  που δεν αφομοίωσαν καλά  είναι πιο εύκολο να με ρωτήσουν την επόμενη μέρα (ακόμα και στο διάλειμμα)και να τους το εξηγήσω
 • Δεν είναι απαραίτητο να απαντάνε σε όσα βάζω..Ξέρουν ότι απλά είναι κάτι επιπλέον και έτσι δεν πιέζονται..Η αλήθεια είναι όμως ότι συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες ενισχύοντας τις γνώσεις τους και κάνοντας επανάληψη σε ύλη που διδαχθήκαμε.
 • Τους βοηθάει στην προσωπική τους αξιολόγηση και αναγνωρίζουν τι έχουν μάθει,πόσο καλά το έχουν κατανοήσει και έτσι προβαίνουν στη δική τους ανατροφοδότηση μέσω επανάληψης.
 • Μπορούν να ασχοληθούν με όσες ασκήσεις θέλουν, όποτε το θέλουν ,χωρίς το άγχος της παράδοσης..
 • Έχουν δίπλα τους το δάσκαλό τους για να τα βοηθάει αν κάτι δεν καταλαβαίνουν στέλνοντάς του άμεσο μήνυμα
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν τα link που δίνω εγώ χωρίς να ψάχνουν μέσα στο internet  μόνα τους κινδυνεύοντας να διαβάσουν και πληροφορίες αβάσιμες
 • Νιώθουν πως είμαστε ομάδα ακόμα και έξω από το σχολείο κάτι που ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ μας..
 • Ο μαθητής που λείπει λόγω ασθένειας από το σχολείο μπορεί να παίρνει τα μαθήματα από τις αναρτήσεις του εκπαιδευτικού οπότε ο μαθητής έρχεται όσο μπορέι προετοιμασμένος μετά την ανάρρωσή του.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
 • Ότι είναι μόνο ΜΕΣΟ  που διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν μπορεί επ΄ ουδενί να αντικαταστήσει την κατά μέτωπο διδασκαλία και την προσωπική επαφή
 • Δεν πρέπει να φορτώνει εργασίες  με σκοπό την αξιολόγηση του παιδιού για τον βαθμό προόδου του.
 Έτσι ξεκίνησε η χρήση του και ελπίζω πραγματικά να είναι αυτό που θέλω και εγώ και πολλοί μαθητές μου..Ένα μέσο διασκέδασης και ελέγχου των γνώσεών τους,ένα μέσο ψυχαγωγίας ,ένα εκπαιδευτικό εργαλείο στην υπηρεσία της τάξης ..

O ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ο Κοκκινολαίμης συνδέθηκε έντονα με τα Χριστούγεννα, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές χριστουγεννιάτικες κάρτες και γραμματόσημα. Ο θρύλος, μάλιστα, λέει ότι το πουλί αυτό παραδίδει τις ευχητήριες χριστουγεννιάτικες κάρτες στα αγαπημένα πρόσωπα! Η σύνδεση με τα Χριστούγεννα, πιθανόν να προκύπτει από το γεγονός ότι οι ταχυδρόμοι στην βικτοριανή Βρετανία φορούσαν κόκκινα πανωφόρια και είχαν το παρατσούκλι Robin (Κοκκινολαίμης).
Αλλά και το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα στο στήθος του Κοκκινολαίμη είναι συνδεδεμένο με τον Χριστό! Ένα όμορφο, παλιό βρετανικό λαϊκό παραμύθι λέει ότι, όταν ο Ιησούς πέθαινε στο σταυρό, ο κοκκινολαίμης που, τότε είχε καφέ χρώμα, πέταξε προς το μέρος του και τραγούδησε στο αυτί του για να τον παρηγορήσει στον πόνο του. Το αίμα από τις πληγές του Ιησού χρωμάτισαν το στήθος του πουλιού και, από τότε, όλοι οι κοκκινολαίμηδες πήραν το σημάδι του αίματος του Χριστού επάνω τους. Παραλλαγή του θρύλου λέει ότι, το στήθος του «καψαλίστηκε» στην προσπάθειά του να κουβαλήσει νερό για τις ψυχές στο Καθαρτήριο.
Φωτό: controverscial
ΠΗΓΗ: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...