Πέμπτη

Οικονομική ενίσχτση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η εισοδηματική αυτή ενίσχυση παύει να καταβάλλεται μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του. Οι γονείς / κηδεμόνες μαθητών του σχολείου μας, που δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Δ/νση του σχολείου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...