Δευτέρα

Αυτοκράτορας Αρκάδιος-Ιωάννης Χρυσόστομος


Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων είνα άρρηκτα συνδεδεμένη με το Χριστιανισμό..Αυτό που ένωνε την αυτοκρατορία δεν ήταν η κοινή καταγωγή των υπηκόων της αυτοκρατορίας καθώς περιελάμβανε διάφορους λαούς αλλά η κοινή θρησκεία  (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ) και η γλώσσα (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...