Σάββατο

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ Μια διαταραχή που παρουσιάζεται στα παιδιά

   "Αναπτυξιακή δυσαριθμησία είναι μια δομική διαταραχή μαθηματικών ικανοτήτων που έχει τις ρίζες του σε γενετική ή σύμφυτη διαταραχή ορισμένων τμημάτων του εγκεφάλου, τμήματα που αποτελούν το άμεσο ανατομικοφυσιολογικό υπόστρωμα της κατάλληλης ηλικιακής ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων- χωρίς να υπάρχει μια ταυτόχρονη διαταραχή των γενικών νοητικών λειτουργιών".( Miles, 1992).

Ο ίδιος ερευνητής υποστήριξε ότι η δυσαριθμησία συναντάται σε ποσοστό 6% στο γενικό μαθητικό πληθυσμό"
===========================================
Σε  ένα παιδί με δυσαριθμησία παρατηρούνται δυσκολίες με τις έννοιες και τις δεξιότητες του χρόνου και του προσανατολισμού, που ίσως οδηγούν σε μόνιμη ασυνέπεια σε ραντεβού και κοινωνικές εκδηλώσεις  ,ελαττωματική οπτικο-χωρική αντίληψη και οργάνωση, καλές  ακουστικές ικανότητες και πρώιμη ομιλία,διαταραγμένη εικόνα σώματος,δυσκολίες στον οπτικο-κινητικό συντονισμό, που μπορεί να φτάνει μέχρι τη δυσγραφία,έλλειψη κοινωνικής ενσυναισθησίας, δηλαδή σωστά αναπτυγμένης ικανότητας για εκτίμηση κοινωνικών καταστάσεων και αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων καθώς ψηλότερες επιδόσεις στα λεκτικά παρά στα μη λεκτικά μέρη των δοκιμασιών.
Βέβαια μπορεί να μην παρατηρούνται όλα αυτά μαζί αλλά και μόνο  η ύπαρξη δυο ή τριών συνιστά μια περαιτέρω εξέταση του παιδιού.(πχ κάτι που πρέπει να αφυπνήσει ένα γονέα είναι αν το παιδί του σε ηλικία άνω των 7  δεν μπορεί να  κατέβει τα σκαλοπάτια με συνεχόμενη κίνηση ,ή να προσανατολιστεί εύκολα σε ένα χώρο ενώ επίσης  δεν καταλαβαίνει την έννοια του χρόνου με αποτέλεσμα παρόλο που πρέπει  να είναι στις 8 στο σχολείο και ξυπνάει πολύ νωρίτερα, πάντα να αργεί (ακόμα και αν ο ίδιος ο γονέας ανά 5 λεπτά του υπενθυμίζει το χρόνο που του έχει απομείνει για να φύγει ώστε να είναι στην ώρα του στην τάξη).
  Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια προσπάθεια να δημιουργηθούν υποκατηγορίες για πιο ασφαλή διάγνωση και φυσικά για έγκαιρη  μαθησιακή παρέμβαση στο επίπεδο που παρουσιάζεται η διαταραχή.2 από τα είδη δυσαριθμησίας τα οποία ξεχώρισα γιατί συνήθως παρατηρούνται στα παιδιά ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ είναι  η περίπτωση β και γ  της Λεξιλογικής δυσαριθμησίας  και η γραφική δυσαριθμησία που συνυπάρχει με τη δυσγραφία -δυσλεξία..

Λεξιλογική δυσαριθμησία.
Η ιδιαίτερη αυτή διαταραχή αφορά μια δυσκολία στην ανάγνωση μαθηματικών συμβόλων ( ψηφίων, αριθμών, συμβόλων  των πράξεων και γραπτών μαθηματικών πράξεων). Πολύ  σοβαρή μορφή της λεξιλογικής δυσαριθμησίας είναι όταν το παιδί δεν είναι σε θέση Α.να διαβάζει τα μεμονωμένα  ψηφία
και / ή τα απλά σύμβολα των πράξεων (+, -, χ, : κλπ.).
Β.Σε λιγότερο σοβαρές μορφές, το  άτομο δεν μπορεί να διαβάσει πολυψήφιους αριθμούς (ειδικά µε περισσότερα από ένα μηδενικά  στο µέσο), αριθμούς
γραμμένους σε οριζόντια διάταξη περισσότερο παρά σε κάθετα, κλάσματα, τετραγωνικές  ρίζες, δεκαδικούς αριθμούς  και ούτω καθεξής.
Γ.Σε κάποιες περιπτώσεις συγχέονται όμοια σε εμφάνιση ψηφία όπως το 3 µε  το 8, το 6 µε το 9, το 4 µε  το 7 και αντιστρόφως) ή  αντιστρέφονται κατά την ανάγνωση διψήφιοι αριθμοί όπως το 12 µε  το 21.

Γραφική δυσαριθμησία.
Είναι μία δυσκολία στο χειρισμό μαθηματικών  συμβόλων  στο γράψιμο, ανάλογη της λεξιλογικής δυσαριθμησίας. Η  γραφική δυσαριθμησία  συχνά συνυπάρχει µε  τη δυσγραφία και τη δυσλεξία. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις αυτής της μορφής  το παιδί δεν είναι σε θέση να γράψει αριθμούς
που του υπαγορεύονται, να  γράψει τις αριθμητικές λέξεις ή μπορεί  να υπάρχει πρόβλημα και στην αντιγραφή.
 Όπως αναφέρει ο Kosc, η λεξιλογική και η γραφική δυσαριθμησία καλούνται επίσης και αριθμητική  δυσλεξία και αριθμητική δυσγραφία και οι δυο μαζί είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως αριθμητική δυσυμβολία.

(Πληροφορίες για τη δημιουργία του παρόντος κειμένου-άρθρου χρησιμοποίησα απο την Παγώνη Ηλέκτρα,δασκάλα Ειδικής Αγωγής.)

1 σχόλιο:

Τα δευτεράκια blogαρουν... είπε...

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...