Τετάρτη

Διαθεματική προσεγγιση στο μάθημα της γλώσσας "η φίλη μας η θάλασσα"

Μέσα από το μάθημα αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να κάνει διαθεματική προσέγγιση..Πέρα από την πρώτη ανάγνωση ,τη γνωριμία με το είδος του κειμένου,την εξήγηση των άγνωστων λέξεων κλπ που αφορούν καθαρά το γλωσσικό μάθημα,η πληθώρα των πληροφοριών τόσο στα μαθηματικά όσο και στη φυσική ,και στην περιβαλλοντική αγωγή δινουν την ευκαιρία να κάνεις 3 μαθήματα σε 1 ενώ μπορείς ταυτόχρονα να παρουσιάσεις ιστορικά στοιχεία...
Πέρα λοιπόν από τη γνωριμία με το διαδικτυακό  και έντυπο άρθρο,μέσα από το κείμενο μπορείς να πάρεις αφορμή να ασχοληθείς στα μαθηματικά με το εμβαδόν καθώς δίνει μήκος και πλάτος της πετρελαιοκηλίδας οπότε μπορείς να εξηγήσεις τι σημαίνει "κάλυψη επιφάνειας" και φυσικά πως την βρίσκουμε(μέτρηση επιφάνειας) καθώς και ποια είναι η μονάδα μέτρησης της.(πρώτη επαφή με τη μονάδα μέτρησης χωρίς να επεκταθείς στη διδασκαλία της(υποδιαιρέσεις κλπ))
Στη φυσική μπορείς να διδάξεις για το πετρέλαιο,τη διύλισή του ,τι είναι "κλασματική απόσταξη" πετρελαίου,τα παράγωγά του κλπ..Μπορεί να ανήκει στην ύλη της ΣΤ τάξης αλλά αυτό δεν εμποδίζει το δάσκαλο να τα φέρει σε επαφή με το "μαύρο Χρυσό" ..Επίσης  σου δίνεται η ευκαιρία να διδάξεις τα είδη ενέργειας και τη χρήση τους...Έχεις 2 στοιχεία..Θάλασσα -υγρό στοιχείο-νερό και το πετρέλαιο..Ετσι τα παιδιά μπορούν να μάθουν για την ενέργεια ,τα είδη της να εξειδικεύσεις και να μιλήσεις για τη χημική ενέργεια, και ανοίγοντάς το λίγο να μιλήσεις για την υδροηλεκτρική αλλά και την προσπάθεια των επιστημόνων να χρησιμοποιήσουν για παραγωγή ενέργειας τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και τα κύματα..
Ιστορία ,αν και δεν υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στην Ε τάξη, στη διαθεματική προσέγγιση μπορείς να εξηγήσεις την ιστορία της δημιουργίας του πετρελαίου,να μιλήσεις για τις περιόδους δημιουργίας  της γης μέχρι τη σημερινή της μορφή,για την εξέλιξη της ζωής,κλπ..(παλαιοντολογία)..
Περιβαλλοντική αγωγή ,μπορείς να συζητήσεις με τα παιδιά για την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει μια πετρελαιοκηλίδα όχι μόνο  για το θαλάσσιο οικοσύστημα αλλά και για τις επιπτώσεις στον άνθρωπο αλλά και για το πως περιορίζεται μία πετρελαιοκηλίδα για να μην προκαλέσει ανεπανόρθωτες οικολογικές καταστροφές..
Στη γλώσσα μπορείς να διδαξεις το άρθρο σαν κειμενικό είδος αλλά εγώ προσωπικά δεν το έκανα διότι ακόμα είμαστε στην προσάγγιση της δομής της αφήγησης και της περίληψης οπότε δεν θέλησα να "φορτώσω" τα παιδιά και με τον τρόπο συγγραφής άρθρων..Αυτό θα το κάνουμε αργότερα..
Υποστηρικτικά βίντεο Διδασκαλίας..

τεκτονικές πλάκες..το ταξίδι των Ηπείρων Η δημιουργία του πετρελαίου πετρελαιοκηλίδα-καταστροφή.. εμβαδόν-μέτρηση επιφάνειας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...